Počet položek: 0 0 CZK

zpracování osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

SELAVIS, z.s., Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc, IČ: 08403660, společnost zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 18586 , dále PEGAS GROUP & TRAVEL a.s., Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc, IČ: 29387060, DIČ: CZ 293 87 060, Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10161

Dále jen ("Společnost", "my" nebo "nás") respektuje vaše soukromí a zavazuje se je chránit prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOÚ") a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují váš přístup a používání www.faceyoga-academy.eu , www.selavis.cz , www.pegas-travel.cz a všechny subdomény včetně veškerého obsahu, funkcí a služeb nabízených na jakékoli a všech souvisejících stránkách (dále jen "webová stránka") nebo jejich prostřednictvím, ať už jako host nebo registrovaný uživatel.

Při přístupu na Webovou stránku se Společnost o vás dozví určité informace, a to automaticky i prostřednictvím dobrovolných akcí, které můžete během vaší návštěvy podniknout. Tyto zásady se vztahují na informace, které shromažďujeme na webových stránkách a v e-mailech, textových nebo jiných elektronických zprávách mezi vámi a webovými stránkami.

Než začnete web používat, přečtěte si prosím pozorně Zásady ochrany osobních údajů. Používáním webových stránek nebo kliknutím na přijetí nebo souhlas s Podmínkami použití, když je vám tato možnost zpřístupněna, přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nechcete souhlasit se Zásadami ochrany osobních údajů, nesmíte

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;

 • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;

 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

Děti do 18 let

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 18 let. Nikdo mladší 18 let nesmí poskytovat žádné informace na Webové stránce nebo na ní. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, nepoužívejte ani neposkytujte žádné informace na této webové stránce nebo prostřednictvím žádné z jejích funkcí/registrujte se na webové stránce, neprovádějte žádné nákupy prostřednictvím webové stránky, nepoužívejte žádné z interaktivní funkce nebo funkce veřejných komentářů této webové stránky nebo nám poskytněte jakékoli informace o sobě, včetně svého jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy nebo jakékoli přezdívky nebo uživatelského jména, které můžete použít.

Pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 18 let bez ověření souhlasu rodičů, tyto informace vymažeme. Pokud se domníváte, že bychom mohli mít nějaké informace od nebo o dítěti mladším 18 let, kontaktujte nás na adree info@faceyoga-academy.eu.

Informace, které o vás shromažďujeme

Když vstoupíte na webové stránky, společnost se o vás během vaší návštěvy dozví určité informace.

Informace, které nám poskytnete. Webová stránka poskytuje uživatelům různá místa, kde mohou poskytovat informace. Shromažďujeme informace, které uživatelé poskytují vyplněním formulářů na webových stránkách, komunikací s námi prostřednictvím kontaktních formulářů, odpovídáním na průzkumy, odpovídáním na otázky v našem kvízu, vyhledávacími dotazy v naší vyhledávací funkci, poskytováním komentářů nebo jiné zpětné vazby a poskytováním informací při objednávce produktu nebo služby prostřednictvím webové stránky.

Informace, které nám poskytnete, používáme k dodání požadovaného produktu a/nebo služby, ke zlepšení našeho celkového výkonu a k poskytování nabídek, propagačních akcí a informací.

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím technologie automatického sběru dat. Při procházení naší webové stránky můžeme používat technologie automatického shromažďování dat včetně Google Analytics ke shromažďování určitých informací o vašem vybavení, akcích procházení a vzorcích. To bude obecně zahrnovat informace o vaší poloze, vzorci návštěvnosti našich webových stránek a jakékoli komunikaci mezi vaším počítačem a naší webovou stránkou. Mimo jiné budeme shromažďovat údaje o typu počítače, který používáte, vašem internetovém připojení, vaší IP adrese, vašem operačním systému a typu vašeho prohlížeče.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz:

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Informace, které shromažďujeme automaticky, se používají pro statistické údaje a nebudou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje používáme ke zlepšení našich webových stránek a našich služeb. V rozsahu, v jakém nám dobrovolně poskytnete osobní údaje, naše systémy spojí automaticky shromážděné informace s vašimi osobními údaji.

Používání souborů cookie a pixelů

Podobně jako jiné komerční webové stránky naše webové stránky využívají standardní technologii zvanou "cookies" a protokoly serveru ke shromažďování informací o tom, jak jsou naše stránky používány. Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a protokolů serverů mohou zahrnovat datum a čas návštěv, zobrazené stránky, čas strávený na našich stránkách a webové stránky navštívené těsně před a těsně po naší vlastní, stejně jako vaši IP adresu.

Soubor cookie je velmi malý textový dokument, který často obsahuje anonymní jedinečný identifikátor. Když navštívíte webovou stránku, počítač této stránky požádá váš počítač o povolení uložit tento soubor na část vašeho pevného disku speciálně určenou pro soubory cookie. Každá webová stránka může odeslat svůj vlastní soubor cookie do vašeho prohlížeče, pokud to preference vašeho prohlížeče umožňují, ale (pro ochranu vašeho soukromí) váš prohlížeč povoluje webové stránce pouze přístup k souborům cookie, které vám již zaslal, nikoli k souborům cookie, které vám zasílají jiné stránky. .

Společnost si vyhrazuje právo používat technologické ekvivalenty souborů cookie, včetně pixelů sociálních sítí. Tyto pixely umožňují webům sociálních médií sledovat návštěvníky externích webových stránek tak, aby přizpůsobily reklamní zprávy, které uživatelé uvidí při návštěvě těchto webových stránek sociálních médií. Společnost si vyhrazuje právo používat tyto pixely v souladu se zásadami různých stránek sociálních médií.

Jak zakázat soubory cookie

Používání cookies můžete obecně aktivovat nebo později deaktivovat prostřednictvím funkce zabudované ve vašem webovém prohlížeči. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak ovládat nastavení souborů cookie prostřednictvím vašeho prohlížeče:

Kliknutím sem (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US) se dozvíte více o nastavení "Soukromé prohlížení" a správě nastavení souborů cookie ve Firefoxu;

Kliknutím sem (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en) získáte další informace o "anonymním režimu" a správě nastavení souborů cookie v prohlížeči Chrome;

Kliknutím sem (https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d) se dozvíte více o "InPrivate" a správě nastavení souborů cookie v aplikaci Internet Explorer; nebo

Kliknutím sem https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac se dozvíte více o "Soukromém prohlížení" a správě nastavení souborů cookie v Safari.

Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie nebo o tom, jak je ovládat, deaktivovat nebo smazat, navštivte prosím https://www.allaboutcookies.org/, kde najdete podrobné pokyny.

Používání souborů cookie třetí stranou

Některý obsah nebo aplikace, včetně reklam, na webových stránkách jsou poskytovány třetími stranami, včetně inzerentů, reklamních sítí a serverů, poskytovatelů obsahu a poskytovatelů aplikací. Tyto třetí strany mohou používat soubory cookie samotné nebo ve spojení s webovými majáky nebo jinými technologiemi sledování ke shromažďování informací o vás, když používáte naše webové stránky. Informace, které shromažďují, mohou být spojeny s vašimi osobními údaji nebo mohou shromažďovat informace, včetně osobních údajů, o vašich online aktivitách v průběhu času a na různých webových stránkách a dalších online službách. Tyto informace mohou používat k poskytování zájmově orientované (behaviorální) reklamy nebo jiného cíleného obsahu.

Nekontrolujeme sledovací technologie těchto třetích stran ani způsob jejich použití. Máte-li jakékoli dotazy týkající se reklamy nebo jiného cíleného obsahu, měli byste se obrátit přímo na odpovědného poskytovatele.

Informace o e-mailu

Pokud se s námi rozhodnete komunikovat prostřednictvím e-mailu, můžeme si ponechat obsah vašich e-mailových zpráv spolu s vaší e-mailovou adresou a našimi odpověďmi. Pro tyto elektronické komunikace poskytujeme stejnou ochranu, jakou používáme při udržování informací přijatých online, poštou a telefonem. To platí také v případě, že se zaregistrujete na naší webové stránce, zaregistrujete se prostřednictvím některého z našich formulářů pomocí své e-mailové adresy nebo provedete nákup na této stránce. Další informace naleznete v níže uvedených zásadách e-mailu.

Zásady e-mailu

Zavázali jsme se zachovat vaši e-mailovou adresu v tajnosti. Naše seznamy předplatitelů neprodáváme, nepronajímáme ani nepronajímáme třetím stranám a nezveřejňujeme vaši e-mailovou adresu žádným třetím stranám, s výjimkou případů povolených v části nazvané Zpřístupnění vašich informací.

Informace, které zašlete e-mailem, budeme uchovávat v souladu s platnými zákony.

V souladu se zákonem CAN-SPAM bude ve všech e-mailech zaslaných naší organizací jasně uvedeno, od koho e-mail je, a budou obsahovat jasné informace o tom, jak odesílatele kontaktovat. Kromě toho budou všechny e-mailové zprávy obsahovat také stručné informace o tom, jak se odstranit z našeho seznamu adresátů, abyste od nás neobdrželi žádnou další e-mailovou komunikaci.

Naše e-maily poskytují uživatelům možnost odhlásit se z přijímání komunikace od nás a našich partnerů tím, že si kdykoli přečtou pokyny pro odhlášení, které se nacházejí ve spodní části jakéhokoli e-mailu, který od nás obdrží a nebo na písemnou žádost váš email z naší databáze odstraníme.

Uživatelé, kteří si již nepřejí dostávat náš newsletter nebo propagační materiály, se mohou odhlásit ze zasílání těchto sdělení kliknutím na odkaz pro odhlášení v e-mailu.

Jak a proč shromažďujeme informace

Společnost shromažďuje vaše údaje, aby zaznamenala a podpořila vaši účast na aktivitách, které si vyberete. Pokud se zaregistrujete ke stažení knihy nebo zdrojů, přihlásíte se k odběru našeho newsletteru a/nebo si od nás zakoupíte produkt, shromažďujeme vaše údaje. Tyto informace používáme ke sledování vašich preferencí a k tomu, abychom vás informovali o produktech a službách, které jste se rozhodli přijímat, ao všech souvisejících produktech a/nebo službách. Jako návštěvník těchto webových stránek se můžete zapojit do většiny činností, aniž byste museli poskytovat jakékoli osobní údaje. Informace musíte poskytnout pouze tehdy, když se snažíte stáhnout zdroje a/nebo se zaregistrovat pro služby.

Pokud se nacházíte mimo Evropskou unii a rozhodnete se přijímat bezplatné zdroje, účastnit se jakýchkoli bezplatných školicích programů, registrovat se na webinář, registrovat se na živou akci, registrovat se na seminář nebo nakupovat jakékoli produkty prodávané Společností na této webové stránce, automaticky vás zaregistrujeme k odběru našeho bezplatného e-mailového zpravodaje. Pokud si nepřejete dostávat tento newsletter, můžete se kdykoli odhlásit. V dolní části každého zaslaného e-mailu uvádíme odkaz "odhlásit se z odběru". Pokud budete mít někdy problémy s odhlášením, můžete poslat e-mail na adresu info@faceyoga-academy.eu a požádat o odhlášení z odběru budoucích e-mailů.

Pokud jste v Evropské unii a rozhodnete se získat bezplatné zdroje, zúčastnit se jakýchkoli bezplatných školicích programů, zaregistrovat se na webinář, zaregistrovat se na živou akci, zaregistrovat se na seminář nebo zakoupit jakékoli produkty prodávané Společností na této webové stránce, k odběru našeho bezplatného e-mailového zpravodaje vás zaregistrujeme pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pokud si nepřejete dostávat tento newsletter, můžete se kdykoli odhlásit. V dolní části každého zaslaného e-mailu uvádíme odkaz "odhlásit se z odběru". Pokud budete mít někdy problémy s odhlášením, můžete poslat e-mail na adresu info@faceyoga-academy.eu a požádat o odhlášení z odběru budoucích e-mailů.

Zveřejnění vašich informací

Obecně platí, že neprodáváme, nepronajímáme, nepronajímáme ani jinak nepřevádíme žádné shromážděné informace, ať už automaticky nebo prostřednictvím vašeho dobrovolného jednání.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim dceřiným společnostem, přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb za účelem poskytování našich služeb vám.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit třetí straně, včetně právníka nebo inkasní agentury, je-li to nutné k vymáhání našich podmínek služby nebo jakékoli jiné dohody mezi vámi a Společností.

Vaše údaje můžeme poskytnout jakémukoli nástupci v případě fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, zrušení nebo jiného prodeje nebo převodu některých nebo všech tvrzení a/nebo podnikání společnosti.

Můžeme zveřejnit informace, pokud jsme k tomu ze zákona nuceni, jinými slovy, když se v dobré víře domníváme, že to vyžaduje zákon nebo pro ochranu našich zákonných práv, nebo když jsme k tomu nuceni soudem nebo jiným vládním subjektem.

Jak chráníme vaše informace a zajišťujeme přenos informací?

Používáme komerčně rozumné metody k zajištění bezpečnosti informací, které nám poskytujete, a informací, které shromažďujeme automaticky. To zahrnuje používání standardních bezpečnostních protokolů a práci pouze s renomovanými dodavateli třetích stran.

E-mail není uznáván jako bezpečný prostředek komunikace. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste nám nezasílali soukromé informace e-mailem. To je však povoleno, ale na vlastní nebezpečí. Informace o kreditních kartách a další citlivé informace nejsou nikdy přenášeny e-mailem.

Společnost může používat softwarové programy k vytváření souhrnných statistik, které se používají pro takové účely, jako je hodnocení počtu návštěvníků různých částí našich stránek, jaké informace jsou nejvíce a nejméně zajímavé, určování technických specifikací návrhu a identifikace výkonu systému nebo problémové oblasti.

Pro účely zabezpečení stránek a pro zajištění toho, aby tato služba zůstala dostupná všem uživatelům, společnost používá softwarové programy ke sledování síťového provozu, aby identifikovala neoprávněné pokusy nahrát nebo změnit informace nebo jinak způsobit škodu.

Změny zásad

Naší zásadou je zveřejňovat jakékoli změny, které provedeme v našich zásadách ochrany osobních údajů na této stránce. Pokud provedeme podstatné změny v tom, jak zacházíme s osobními údaji našich uživatelů, upozorníme vás e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu a/nebo prostřednictvím oznámení na domovské stránce webu. Datum poslední revize zásad ochrany osobních údajů je uvedeno ve spodní části stránky. Jste odpovědní za to, že pro vás máme aktuální aktivní a doručitelnou e-mailovou adresu, a za pravidelné navštěvování našich webových stránek a těchto zásad ochrany osobních údajů, abyste zkontrolovali případné změny.

GDPR práva návštěvníků

Pokud se nacházíte v Evropské unii, máte nárok na určité informace a máte určitá práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Mezi tato práva patří:

Veškeré informace, které se nám rozhodnete poskytnout, si ponecháme, dokud:

a) nepožádáte nás o vymazání informací,

b) našeho rozhodnutí přestat používat naše stávající poskytovatele údajů nebo

c) společnost rozhodne, že hodnota uchovávání dat je převážena náklady na jejich uchovávání.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu info@selavis.cz;

 • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

 • v případě obchodních sdělení - způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

 • účel zpracování;

 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

 • jste odvolali souhlas se zpracováním;

 • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost svých osobních údajů;

 • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

 • vznesete námitku proti zpracování.

 • Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
  Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

 • Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?
Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ. Vaše osobní údaje pro nás zpracovávají i externí společnosti pro potřeby daňového poradce, účetního, subdodavatele, externí firmy zajišťující marketing, HR, mailing...a další. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme na základě dotazu.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Vaše osobní údaje používáme k provádění následujících automatizovaných rozhodnutí: Přijetí do certifikačního lektorského kurzu obličejové jogy, osobních a online kurzů, nákupu na shopu a využití služeb nabízených našimi weby.. K provádění těchto automatizovaných rozhodnutí používáme následující logiku . Tato rozhodnutí mohou ovlivnit vaše práva následujícími způsoby: zamítnutím žádosti.

Kontaktujte nás

Společnost uvítá vaše dotazy nebo komentáře týkající se Zásad ochrany osobních údajů:

SELAVIS, z.s., Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc, IČ: 08403660, společnost zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 18586

Náš zástupce pro GDPR

Společnost zaměstnává následující stranu jako svého zástupce pro řešení otázek obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Světlana Mihulová

svetlana@faceyoga-academy.eu

 

Účinné od 19.7.2023

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace